UNY健美教室(第2集)

發佈日期:2020/05/06

繼續來到家居健身既時間!今個禮拜健美運動員葉遠玲 Uny Ip 為大家帶嚟兩個練背肌既動作,強健既背肌唔單只可以改善生活上既不良姿勢,更加係練出肌肉線條必不可少既部分,一齊跟住Uny練習啦!